Bánh trung thu 2019

Sắp xếp:


Bánh Trung Thu Lễ Hộp Tri Kỷ C1

378000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Tri Kỷ C1 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân hạt sen và trà xanh matcha. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Tri Kỷ C2

370000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Tri Kỷ C2 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh trung thu Hồng Kong mini. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Hộp 8 bánh D1

465500 490000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B1 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Hộp 8 bánh D2

522500 550000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B2 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Hộp 8 bánh D4

503500 530000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B4 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Hộp 8 bánh D3

446500 470000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B3 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Vinh Hoa Phú Quý VIP 3

928000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Vinh hoa Phú Quý VIP 3 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt thiết kế hộp bánh 3 tầng, và 2 hộp trà cao cấp. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Vinh Hoa Phú Quý VIP 1

938000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Vinh hoa Phú Quý VIP 1 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt thiết kế hộp bánh 3 tầng, và 2 hộp trà cao cấp. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Vinh Hoa Phú Quý VIP 2

1088000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Vinh hoa Phú Quý VIP 2 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt thiết kế hộp bánh 3 tầng, và 2 hộp trà cao cấp. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Vinh Hoa Phú Quý VIP 4

1058000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Vinh hoa Phú Quý VIP 4 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt thiết kế hộp bánh 3 tầng, và 2 hộp trà cao cấp. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Tinh Tế A

215000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Tinh Tế 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có nhân matcha trà xanh và dừa cà phê. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Truyền Thống E6

460000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Truyền Thống E6 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có nhân thập cẩm gà quay 02 trứng. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Truyền Thống E3

360000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Truyền Thống E3 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có nhân matcha trà xanh. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Truyền Thống E8

510000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Truyền Thống  E8 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có nhân gà quay linh chi 02 trứng. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Truyền Thống E1

330000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Truyền Thống E1 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có nhân dừa cà phê 01 trứng. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Hạnh Phúc B4

540000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B4 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Hạnh Phúc B3

480000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B3 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Hạnh Phúc B2

560000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B2 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

Bánh Trung Thu Lễ Hộp Hạnh Phúc B1

500000

Bánh trung thu Đài Loan Bách Lạc Lễ Hộp Hạnh Phúc B1 2019. Chuyên sản xuất & cung cấp các loại bánh trung thu Đài Loan. Đa dạng mẫu mã, nhân bánh, đặc biệt có bánh lột da nhân trà xanh matcha và hạt sen. Nguyên liệu sạch, an toàn được tuyển chọn từ chuyên gia. Giữ trọn hương vị bánh trong 30 ngày kể từ ngày sản xuất.


0902 789 425 (C.San)